Elite Meyve Suyu paylarının tamamının satın alımı

by azxbr
0 comment

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 15.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına ilişkin 05.11.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde, şirketimiz tarafından verilen ve halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla Ahmet Yaşar Eşmekaya’ya ait 25.000 TL nominal değerli ve Çağrı Eşmekaya’ya ait 25.000 TL nominal değerli toplam 50.000 TL nominal değerli Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş (Elite Meyve Suyu) paylarının tamamının satın alınmasına, satın alma değerinin, SPK’nın yukarıda ifade edilen yazısında belirtildiği üzere Elite Meyve Suyu’nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değeri esas alınarak belirlenmesine, Elite Meyve Suyu’nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değerinin tespiti amacıyla mali müşavir tarafından hazırlanan raporda Elite Meyve Suyu’nun özkaynak değeri 308.124,15 TL olarak tespit edildiğinden, Elite Meyve Suyu’nun sermayesinin tamamını temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların özkaynak değeri üzerinden 308.124 TL karşılığında satın alınmasına ve satın alma bedelinin peşin olarak ödenmesine, satın alma bedeli olan 308.124 TL’nin Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9/2-a bendinde belirtilen kamuya açıklanan son bilançoya göre şirketimiz aktif toplamının (318,9 milyon TL) veya şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık satış hasılatının (205,6 milyon TL) yüzde 5’ini aşmaması nedeniyle (yönetim kurulu karar tarihinden önce şirketimiz paylarının borsada oluşan altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması mevcut olmadığından karşılaştırmaya alınmamış olmakla birlikte, şirketimizin işlem gördüğü süreye ilişkin ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak hesaplanan toplam şirket değeri 1,15 milyar TL olduğu ve satın alma bedelinin toplam şirket değerinin binde birinden dahi düşük olduğu dikkate alınarak) kurumsal yönetim tebliği uyarınca değerleme yaptırılmamasına,
kurumsal yönetim tebliği’nin 9/3. maddesi uyarınca satın alma işleminin tarafı olan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Eşmekaya’nın iş bu yönetim kurulu kararı için oy kullanmamalarına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment